خدمات فني و مهندسي

ماشين چندكاره كشاورزي (كمبينات) و محصول بدست آمده حاصل از كار دستگاهماشين چندكاره قادر است با يكبار حركت در مزرعه عمليات خاك ورزي و كاشت را به طور كامل انجام دهد. عمليات انجام شده توسط اين ماشين عبارت است از:

 • سست كردن خاك مزرعه بدون برگرداندن آن.
 • خرد كردن خاك و تهيه بستر با دانه بندي مناسب.
 • خرد و مخلوط كردن بقاياي گياه قبلي با خاك.
 • كاشت بذر به وسيله بذركار موجود در ماشين.
 • پوشاندن بذر و تثبيت آن در خاك. 
 • ايجاد شيار آبياري براي مزارعي كه آبياري آنها به روش ثقلي است.

خط فرآوري روغن زيتون


خط فرآوري روغن زيتون با ظرفيت 350 كيلوگرم در ساعت قادر به كار است. تمام واحدهاي ساخته شده در اين خط از جنس استيل بوده و ظرفيت آن بسته به نوع سفارش قابل كاهش و افزايش است. شرايط راه اندازي اين خط كاملا قابل تنظيم و كنترل بوده و روغن استحصال شده از آن به عنوان روغن بكر زيتون مطرح خواهد بود.

دستگاه درو- رديف ساز جلو تراكتوري و عملكرد آن در مزرعهدروگر جلو تراكتوري ياسمن براي برداشت غلات (گندم و جو) مورد استفاده قرار مي گيرد و محصول برداشت شده را در يك رديف منظم رو ي زمين قرار مي دهد. مزاياي دروگر جلو تراكتوري به شرح زير مي باشد؛

 1. قابل نصب بر روي انواع تراكتور متداول در كشور.
 2. قابل استفاده در شرايط مختلف فيزيكي اراضي (زمين هاي شيبدار، مزارع كوچك و ... .).
 3. قابل تنظيم بودن ارتفاع برش دستگاه به وسيله نيروي هيدروليك تراكتور براي برداشت محصول از ارتفاع دلخواه.
 4. داراي كيفيت مطلوب در درو و رديف كردن محصول بدون ريزش.
 5. سادگي سرويس، نگهداري و تعميرات دستگاه.

دستگاه چوب خردكن و تراشه هاي حاصل از آندستگاه چوب خردكن براي خردكردن سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان، ضايعات چوبي و چوب هاي باقي مانده از قطع درختان جنگل و باز يافت مواد چوبي استفاده مي شود. دستگاه چوب خردكن از نوع کششی و قابل راه اندازي توسط انواع تراكتورهاي متداول در كشور بوده و از قابليت مانور بسيار بالايي برخوردار می باشد (همچنين قابل راه اندازي توسط الكتروموتور). موارد استفاده و كاربرد خرده چوب هاي حاصل از كار دستگاه عبارت است از:

 1. مخلوط نمودن خرده چوب ها با خاك براي تهيه كود گياهي (كمپوست).
 2. استفاده در صنايع مختلف وابسته به خرده چوب (تهيه نئوپان و ...).
 3. استفاده در صنايع كاغذ و مقواسازي و توليد چسب.
 4. استفاده در مرغداري ها براي تهيه بستر طيور.
 5. مخلوط نمودن ذرات چوب با گچ يا سيمان براي تهيه مصالح ساختماني مركب و سبك و ....

خط فرآوري استحصال روغن از دانه هاي گياهي


اين خط به منظور استحصال روغن از دانه هاي روغني مانند؛ كنجد، بادام، گردو، انار، انگور و ... طراحي و ساخته شده است. اجزاء اين خط شامل؛ دستگاه بوجاري، شستشو، خشك كن، پرس حلزوني دوار، مكانيزم فيلتراسيون روغن جمع آوري شده و ضمائم خط فرآوري (مخزن دانه خام، قيف، لوله هاي ارتباطي و مخزن جمع آوري روغن) است. تمام قطعاتي كه مستقيماً با دانه و روغن در تماس هستند از جنس استيل است. اين خط در ظرفيت هاي مختلف قابل ساخت و تحويل مي باشد. در زير تصوير دو دستگاه پرس به ظرفيت هاي 20 و 40 كيلوگرم در ساعت و نمونه روغن استحصال شده توسط آنها نشان داده شده است.


موزع مركب كارنده نيشكر با ريزش عرضي قلمه در بستربا نصب اين موزع بر روي كارنده نيشكر، دستگاه قادر خواهد بود با كاشت قلمه به صورت عرضي همزمان بين 2 تا 5 رديف كاشت را انجام دهد. با استفاده از اين موزع تعداد تردد دستگاه كارنده در مزرعه كمتر شده كه خود موجب كاهش تراكم خاك و نيز كم شدن هزينه هاي توليد مي شود.

دستگاه توليد بيوديزل


اين دستگاه به منظور توليد بيوديزل ازروغن هاي پس ماند مراكز تهيه ي غذا از جمله كارخانجات توليد چيپس و ساير فرآورده هاي سرخ كردني، رستوران ها، فست فودها و ... طراحي و ساخته شده است.

سامانه كشت الكتريكي


اين سامانه به منظور بررسي اثر ميدان هاي الكترومغناطيس بر روي رشد كيفي و كمي گياهان، بذرها و نمونه هاي كشت بافت طراحي و ساخته شده است.